Navigácia

Štvrtok 3. 12. 2020
Počet návštev: 6309149
 • Cvičná firma Cestovinky, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Daniely Sotákovej, reprezentovala Obchodnú akadémiu vo Vranove na Topľou na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 10. – 12. novembra 2020. Počas troch dní cvičné firmy obchodovali online. Nakupovali, predávali prostredníctvom web stránok a e-shopov, úhrady realizovali cez internetbanking. Naši žiaci dosiahli fantastický úspech - v konkurencii 60 cvičných firiem sa umiestnili na skvelom 3️⃣. mieste v počte uskutočnených transakcií – bankových operácií a na 4️⃣. mieste za webshop - e-shop. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Najlepší podnikateľský zámer

  Ôsmy ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  Žiaci cvičných firiem mohli poslať podnikateľské zámery, ktoré nie sú totožné s ich predmetom podnikania. Odborná porota hodnotila originalitu nápadu, výber mena a loga, štruktúru PZ, opis produktu, analýzu trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýzu, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku.

 • Človek je tvor zábudlivý, ale sú momenty, na ktoré zabudnúť nesmieme. Preto si ich musíme stále pripomínať. Keď sa povie 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, ktorá v slovenských dejinách zohrala významnú rolu. Uplynulo 31 rokov, odkedy sa na námestiach štrngalo kľúčmi za slobodu slova, otvorenie hraníc a demokraciu. Dnešný deň je aj Medzinárodným dňom študentstva.

  Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených 9 študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen.

 • Učitelia a žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok 13. novembra 2020 zapojili do Študentskej kvapky krvi:

  Mgr. Kosová Miroslava, Mgr. Kahanovský Dominik, Ing. Sotáková Daniela

  IV. A : Polakovič Tomáš

  IV. B : Kovaľová Jana, Kovaľová Natália, Veliký Christopher

  III. A: Kovaľová Veronika

  Absolventi OA: Horos Jakub, Feško Jozef

  Študentskú kvapku krvi organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s hematologicko-transfúziologickým oddelením vranovskej nemocnice. Cieľom kampane je rozširovať rady pravidelných darcov krvi a darovaním tejto vzácnej tekutiny zlepšovať kvalitu života tým, ktorí to potrebujú. 26. ročník kampane „Rád sa miešaš druhým do života?“ prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však darcovia krvi ešte dôležitejší.

 • Cvičná firma Cestovinky, s. r. o. pod vedením Ing. Daniely Sotákovej, reprezentovala Obchodnú akadémiu vo Vranove na Topľou na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 10. – 12. novembra 2020. Veľtrh organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem, Ekonomická univerzita v Bratislave a Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje žiakom možnosť komunikovať v cudzom jazyku a nadväzovať nové obchodné vzťahy. Počas troch dní cvičné firmy obchodovali online. Nakupovali, predávali prostredníctvom web stránok a e-shopov, úhradu realizovali cez internetbanking. Žiaci si preverili svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii 60 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Španielska, Bulharska a Rakúska.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44
  +421 057 44 646 92

Fotogaléria