Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Mária Chrapeková Ch Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Renáta Jakubčinová Ja Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Lýdia Baranová Bar Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Brandobur Ba Rozvrh
Triedny učiteľ: III. B
 
 
Ing. Emília Bucková Bk Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Čižmariková Či Učiteľka
 
 
PhDr. Danka Durkajová Du Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Irena Grominová Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Vincent Joščák Jo Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Mária Kočiková Koč Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Kolesárová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Miroslava Kosová Kos Učiteľka
 
 
Ing. Viera Lakatová Lk Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Ján Lazúr La Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Alena Ocilková Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Martina Ruščáková Ru Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Anastázia Sabolová Sa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Sabolová Sb Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Martina Sirníková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Ing. Ľubica Smolejová Sm Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Ing. Daniela Sotáková So Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mária Strmeňová Str Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Mária Terpáková Te Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B

© aScAgenda 2015.0.922 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2015

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44

Fotogaléria