Navigácia

Streda 1. 10. 2014
Počet návštev: 3033383

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 1.10.2014)
Andrea Gajdošová (III. B)
Zajtra (Štvrtok 2.10.2014)
Nikola Jurovčáková (I. A)Novinky

 • Európsky deň jazykov 26. 09. 2014 /piatok/

  V roku  2001 Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Školy členských štátov si pripomínajú tento deň rôznymi aktivitami- športové súťaže, kvízy, besedy, výstavy a pod.

  Cieľom aktivít je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách, podpora viacjazyčnosti a jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

 • Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  Študenti OA si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia sledovaním filmu "Chlapec v pruhovanom pyžame", ktorého ústrednou témou je holokaust Židov počas 2. svetovej vojny.

  Tento pamätný deň /9. september/ slúži ako pripomienka toho, že zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie sa neskončil porážkou fašizmu.

 • Ing. Mária CHRAPEKOVÁ - nová riaditeľka OA

  Od 1. júla 2014 nastupuje do funkcie riaditeľky Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Ing. Mária Chrapeková.

  Želáme jej, aby nestratila doterajšiu energiu, aby mala vždy nové nápady, entuziazmus, vôľu a ochotu riadiť školu správnym smerom a vytvárať žiakom i zamestnancom čo najlepšie podmienky na vzdelávanie.

  Funkciu zástupkyne riaditeľky bude od 1. júla 2014 vykonávať Mgr. Renáta Jakubčinová.

 • P O Ď A K O V A N I E

  Na konci júna 2014 odchádzam z funkcie riaditeľa Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

  Ďakujem všetkým, ktorí so mnou v uplynulých rokoch spolupracovali, podporovali ma a pomáhali mi v mojej práci.

  Moja vďaka patrí všetkým kolegyniam a kolegom učiteľom, ekonomickým zamestnancom, rodičom, sponzorom a priateľom školy, absolventom, ale i súčasným žiakom, ktorí so mnou prežili aj neľahké časy, ktoré možno nepriaznivo ovplyvnili fungovanie školy. Všetkým som vďačný za to, že sme prekonali úskalia, prekážky a komplikácie a vybudovali sme životaschopnú, dobre vybavenú a kvalitnú strednú školu, ktorá má svoje miesto a  opodstatnenie nielen v okrese, ale i v celom regióne.

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Dňa 16.05.2014 sa uskutočnila rozlúčka 87 žiakov IV.A, IV.B a IV.C triedy OA vo Vranove nad Topľou. Počas nej boli úspešní žiaci vyhodnotení a odmenení vedením školy. Po rozlúčke žiaci začali týždeň príprav na ÚMS, ktoré sa začali 26.05.2014.  

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
  Dr. C. Daxnera 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 4464692
  +421 057 4464693

Fotogaléria