Navigácia

Pondelok 31. 8. 2015
Počet návštev: 3543327

Narodeniny a meniny
Novinky

 • Otvorenie nového školského roka

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015 - 2016 sa uskutoční

  2. septembra 2015 o 8.00

  v zasadačke  MsÚ Vranov nad Topľou.

 • Oznam pre absolventov Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou v šk. r. 2014/2015

  Prosíme tohtoročných absolventov OA Vranov nad Topľou, aby informovali svoje bývalé triedne učiteľky Ing. Martinu SirníkovúMgr. Martinu Ruščákovú alebo výchovnú poradkyňu Ing. Danielu Sabolovú  o svojom umiestnení na vysoké školy a univerzity, na trhu práce, respektíve zaradenie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 • Súťaž žiakov II. ročníka v odpise textov na počítači v programe Word

  22. júna 2015 si zmerali výkon a presnosť písania textov na počítači v programe Word žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou. Vynikajúce výkony podali všetci účastníci súťaže z II. A triedyMária Bartková, Zuzana Kočišová, Lukáš Kolečava, Elena Paľušová,II. B  triedyMatúš Dzurina, Karol Komara, Pavol Kaľuha, Lukáš Tomáš a Klára Zubková.

 • Súťaž SČK

  Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou usporiadal 4. júna 2015 súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa poskytovania prvej pomoci si prišli otestovať žiaci základných a stredných škôl z vranovského okresu. Družstvo obchodnej akadémie sa v kategórii stredných škôl umiestnilo na 2. mieste. Školu reprezentovali žiaci II. A v zložení: Mária Bartková, Alena Baranová, Simona Pavúková, Peter Benčo a Filip Pavúk.

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Dňa 2. júna sa v zasadačke mestského úradu uskutočnila rozlúčka s 57 úspešnými absolventmi Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Riaditeľka školy odovzdala absolventom maturitné vysvedčenia a ocenila prácu tých, ktorí dosahovali počas štúdia najlepšie výsledky a úspechy. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj primátor mesta,  Ing. Ján Ragan, ktorý im do ďalšieho života zaželal veľa úspechov.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44

Fotogaléria