Navigácia

Utorok 4. 8. 2015
Počet návštev: 3522903

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 4.8.2015)
Nikola Hubáčková (I. A)
Dávid Lenič (IV. A)
Dominika Antušová (IV. B)
Dominik Demčák (II. B)
Dominika Dzurková (I. A)
Dominika Hanaková (0)
Dominika Miklošová (III. B)
Dominik Veľas (III. C)
Dominika Čarabová (III. C)
Zajtra (Streda 5.8.2015)
Lukáš Kolečava (II. A)
Pozajtra (Štvrtok 6.8.2015)
Šimon Gešper (0)Novinky

 • Oznam pre absolventov Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou v šk. r. 2014/2015

  Prosíme tohtoročných absolventov OA Vranov nad Topľou, aby informovali svoje bývalé triedne učiteľky Ing. Martinu SirníkovúMgr. Martinu Ruščákovú alebo výchovnú poradkyňu Ing. Danielu Sabolovú  o svojom umiestnení na vysoké školy a univerzity, na trhu práce, respektíve zaradenie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 • Súťaž žiakov II. ročníka v odpise textov na počítači v programe Word

  22. júna 2015 si zmerali výkon a presnosť písania textov na počítači v programe Word žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou. Vynikajúce výkony podali všetci účastníci súťaže z II. A triedyMária Bartková, Zuzana Kočišová, Lukáš Kolečava, Elena Paľušová,II. B  triedyMatúš Dzurina, Karol Komara, Pavol Kaľuha, Lukáš Tomáš a Klára Zubková.

 • Súťaž SČK

  Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou usporiadal 4. júna 2015 súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa poskytovania prvej pomoci si prišli otestovať žiaci základných a stredných škôl z vranovského okresu. Družstvo obchodnej akadémie sa v kategórii stredných škôl umiestnilo na 2. mieste. Školu reprezentovali žiaci II. A v zložení: Mária Bartková, Alena Baranová, Simona Pavúková, Peter Benčo a Filip Pavúk.

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Dňa 2. júna sa v zasadačke mestského úradu uskutočnila rozlúčka s 57 úspešnými absolventmi Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Riaditeľka školy odovzdala absolventom maturitné vysvedčenia a ocenila prácu tých, ktorí dosahovali počas štúdia najlepšie výsledky a úspechy. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj primátor mesta,  Ing. Ján Ragan, ktorý im do ďalšieho života zaželal veľa úspechov.

 • Druhé kolo prijímacieho konania

  Druhé kolo prijímacieho konania na Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou na štúdium v 1. ročníku  v študijnom odbore 6317M na školský rok 2015/2016 sa uskutoční

  16. júna 2015.

  Prihlášky do druhého kola sa podávajú do 08. 06. 2015.

  Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44

Fotogaléria