Navigácia

Streda 3. 9. 2014
Počet návštev: 2989755

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 3.9.2014)
Tomáš Krivák (III. B)Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Nový školský rok 2014/2015

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 bude v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

  dňa 2. septembra 2014 o 8.30 hod.

  Po príjemne strávených letných prázdninách prajeme všetkým žiakom OA úspešný štart do nového školského roka.

 • Ing. Mária CHRAPEKOVÁ - nová riaditeľka OA

  Od 1. júla 2014 nastupuje do funkcie riaditeľky Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Ing. Mária Chrapeková.

  Želáme jej, aby nestratila doterajšiu energiu, aby mala vždy nové nápady, entuziazmus, vôľu a ochotu riadiť školu správnym smerom a vytvárať žiakom i zamestnancom čo najlepšie podmienky na vzdelávanie.

  Funkciu zástupkyne riaditeľky bude od 1. júla 2014 vykonávať Mgr. Renáta Jakubčinová.

 • P O Ď A K O V A N I E

  Na konci júna 2014 odchádzam z funkcie riaditeľa Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

  Ďakujem všetkým, ktorí so mnou v uplynulých rokoch spolupracovali, podporovali ma a pomáhali mi v mojej práci.

  Moja vďaka patrí všetkým kolegyniam a kolegom učiteľom, ekonomickým zamestnancom, rodičom, sponzorom a priateľom školy, absolventom, ale i súčasným žiakom, ktorí so mnou prežili aj neľahké časy, ktoré možno nepriaznivo ovplyvnili fungovanie školy. Všetkým som vďačný za to, že sme prekonali úskalia, prekážky a komplikácie a vybudovali sme životaschopnú, dobre vybavenú a kvalitnú strednú školu, ktorá má svoje miesto a  opodstatnenie nielen v okrese, ale i v celom regióne.

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Dňa 16.05.2014 sa uskutočnila rozlúčka 87 žiakov IV.A, IV.B a IV.C triedy OA vo Vranove nad Topľou. Počas nej boli úspešní žiaci vyhodnotení a odmenení vedením školy. Po rozlúčke žiaci začali týždeň príprav na ÚMS, ktoré sa začali 26.05.2014.  

 • Súťaž mladých zdravotníkov

  27. 5. 2014 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci organizované územným spolkom Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou. Cieľom súťaže bolo preveriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov týkajúce sa poskytovania prvej pomoci.

  Družstvo Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa umiestnilo na vynikajúcom 2. mieste. Školu reprezentovali títo študenti III. B triedy:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
  Dr. C. Daxnera 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 4464692
  +421 057 4464693

Fotogaléria