Navigácia

Utorok 28. 4. 2015
Počet návštev: 3391935

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 28.4.2015)
Tamara Nazadová (III. C)
Zajtra (Streda 29.4.2015)
Anna Mattová (I. B)
Viera Petríková (IV. B)Novinky

 • SMILE WOOD, s.r.o. zvíťazila nielen na domácej pôde

  4. februára 2015 sa naša cvičná firma SMILE WOOD, s.r.o. zúčastnila  7. kontraktačného dňa cvičných firiem  v Obchodnej akadémii v Poprade, na ktorom sa zúčastnili aj  cvičné firmy z Prešova, Žiliny, Dolného Kubína a Popradu. Súčasťou kontraktačného dňa boli aj 3 súťaže, víťazmi ktorých sa stali:

  • súťaž o najkrajší výstavný stánok - SMILE WOOD, s. r. o.,OA  Vranov nad Topľou,
  • súťaž o najlepší manažérsky tím - LKW Walter-CF, s. r. o., OA Poprad,
  • súťaž o najzaujímavejší katalóg - SMILE WOOD, S. r. o., OA Vranov nad Topľou.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci III.C – Alžbeta Hrehová, Petra Jakubová, Martin Milták, Frederika Nemcová a Zuzana Tӧrӧková.

 • 49. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

   12. februára 2015  sa uskutočnil  49. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťaž bola vyhlásená zriaďovateľom  Prešovským samosprávnym krajom a organizátorom bola Obchodná akadémia Poprad . Žiaci Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou súťažili v dvoch kategóriách:

 • Testovanie študijných predpokladov

  Žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa zapojili do testovania všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a merania schopností kritického myslenia mladých ľudí, ktoré sa uskutočnilo na 173 slovenských stredných školách. Meranie prebehlo formou anonymizovaných dotazníkov elektronickou formou.

  Študenti riešením testu VŠP zloženým zo štyroch špecifických častí – verbálnej, logickej, argumentačnej a kvantitatívnej si otestovali svoje rôzne typy myslenia.  Vyhodnotením testov prostredníctvom nezávislej súkromnej spoločnosti Scio, zaoberajúcej sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom, žiaci zistili svoju úroveň schopnosti precíznej práce s jazykom a porozumenie dlhším textom, schopnosti práce s obsahom textu a základy pre argumentáciu, prácu s kvantitatívnymi údajmi a prácu so súbormi informácií alebo údajov, ktoré sú zadávané či už slovne, pomocou matematického zápisu alebo graficky.

 • Vianočný veľtrh cvičných firiem - VIII. ročník

       Dňa 10. decembra 2014 sa na pôde Obchodnej akadémie konal VIII. ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 17 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 10 hosťujúcich cvičných firiem (z Vranova nad Topľou, Košíc, Prešova a Popradu) .

  Domáce cvičné firmy

  Hosťujúce cvičné firmy

 • Veľký úspech študentov OA

       24. – 26. novembra 2014 sa v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra konal 17. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a študentských spoločností s tuzemskou a medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenské centrum cvičných firiem a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou každoročne preberá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44

Fotogaléria