Navigácia

Nedeľa 4. 10. 2015
Počet návštev: 3587029

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 4.10.2015)
Júlia Nadzamová (II. A)
František Ivanov (III. B)
Pozajtra (Utorok 6.10.2015)
František Ivanov (III. B)
Natália Džuganová (IV. A)
Natália Fedorňáková (I. A)
Natália Hricová (II. A)
Natália Kopčanová (II. A)
Natália Sopková (I. A)Novinky

 • Biela pastelka

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala 25. septembra 2015 verejnú zbierku ,,Biela pastelka". Desať študentov dobrovoľníkov z 3. ročníka našej školy za príspevok 1 euro ponúkalo darcom plastové spinky vo forme bielej pastelky. Títo dobrovoľníci prezentovali problematiku zrakovo postihnutých občanov formou výstavky informačných materiálov. V tento deň sa  predávali po celom Slovensku za pomoci dobrovoľníkov – študentov stredných  a vysokých škôl – biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom a iných špeciálnych zručností, ktoré nevidiacim ľuďom pomáhajú priblížiť sa normálnemu životu.

 • Dni nezábudiek 2015

  Študenti Obchodnej akadémie spolupracovali pri celoslovenskej kampani Dni nezábudiek 2015, ktorú pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR už po dvanástky krát. Liga sa rozhodla nasmerovať  tohtoročnú zbierku na podporu rozvoja služieb, ktoré napomáhajú začleňovať ľudí s duševnými chorobami do spoločnosti. Do celoslovenskej zbierky sa študentky III. ročníka zapojili 16. septembra 2015. Stali sa dobrovoľníčkami a v uliciach mesta ponúkali za dobrovoľný príspevok verejnosti symbol zbierky – umelý kvietok Nezábudku. Zároveň šírili posolstvo o dôležitosti duševného zdravia. Ďakujem študentkám III. A a III. B, ktoré sa zúčastnili zbierky.

 • Za jedno lano

  Študentky 3. ročníka – Miriam Ivanová, Mária Bartková a Petra Kašinská sa zúčastnili zaujímavého  už 13. diskusného stretnutia v rámci národného projektu „Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku“. Jedná sa o aktivitu neformálneho vzdelávania - diskusné stretnutie, kde mladí ľudia dostávajú priestor (s pomocou facilitátorov) vyjadriť svoj názor a diskutovať o ňom s vedením mesta a inými „dôležitými dospelými“, ktorí majú dosah na prácu s mládežou v meste.

 • Európsky deň jazykov

         V roku  2001 Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Školy členských štátov si pripomínajú tento deň rôznymi aktivitami.

  Ich cieľom  je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách, podpora viacjazyčnosti a jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

 • Otvorenie nového školského roka

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015 - 2016 sa uskutoční

  2. septembra 2015 o 8.00

  v zasadačke  MsÚ Vranov nad Topľou.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44

Fotogaléria