Navigácia

Piatok 24. 10. 2014
Počet návštev: 3079506

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 25.10.2014)
Lukáš Onuško (III. B)
Patrik Sisák (III. B)Novinky

 • Zmena čísla pevnej telefónnej linky

  K 1. 10. 2014 bola na OA zrušená pevná telefónna linka 057 44 646 93.  Odteraz nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 057  44 236 44.

 • Európsky deň jazykov 26. 09. 2014 /piatok/

  V roku  2001 Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Školy členských štátov si pripomínajú tento deň rôznymi aktivitami- športové súťaže, kvízy, besedy, výstavy a pod.

  Cieľom aktivít je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách, podpora viacjazyčnosti a jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

 • Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  Študenti OA si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia sledovaním filmu "Chlapec v pruhovanom pyžame", ktorého ústrednou témou je holokaust Židov počas 2. svetovej vojny.

  Tento pamätný deň /9. september/ slúži ako pripomienka toho, že zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie sa neskončil porážkou fašizmu.

 • Ing. Mária CHRAPEKOVÁ - nová riaditeľka OA

  Od 1. júla 2014 nastupuje do funkcie riaditeľky Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Ing. Mária Chrapeková.

  Želáme jej, aby nestratila doterajšiu energiu, aby mala vždy nové nápady, entuziazmus, vôľu a ochotu riadiť školu správnym smerom a vytvárať žiakom i zamestnancom čo najlepšie podmienky na vzdelávanie.

  Funkciu zástupkyne riaditeľky bude od 1. júla 2014 vykonávať Mgr. Renáta Jakubčinová.

 • P O Ď A K O V A N I E

  Na konci júna 2014 odchádzam z funkcie riaditeľa Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

  Ďakujem všetkým, ktorí so mnou v uplynulých rokoch spolupracovali, podporovali ma a pomáhali mi v mojej práci.

  Moja vďaka patrí všetkým kolegyniam a kolegom učiteľom, ekonomickým zamestnancom, rodičom, sponzorom a priateľom školy, absolventom, ale i súčasným žiakom, ktorí so mnou prežili aj neľahké časy, ktoré možno nepriaznivo ovplyvnili fungovanie školy. Všetkým som vďačný za to, že sme prekonali úskalia, prekážky a komplikácie a vybudovali sme životaschopnú, dobre vybavenú a kvalitnú strednú školu, ktorá má svoje miesto a  opodstatnenie nielen v okrese, ale i v celom regióne.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44

Fotogaléria